موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

هوش مصنوعی انویدیا

به نظر می رسد انویدیا تمام تلاش خود را به کار بسته تا تصور ما از تصاویر حقیقی و مجازی را تغییر دهد.
این کمپانی که اخیرا سیستمی را برای تولید تصاویر ساختگی توسعه داده بود، حالا سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی دیگری را برای تغییر شرایط آب و هوایی، جابجایی شب و روز و تبدیل گربه سانان به یکدیگر طراحی کرده است.
سیستم جدید یک روش یادگیری بدون نظارت است که امکان تغییر محتوای ویدئو را با دقتی بالا فراهم می کند.
روش های فعلی نیازمند مقایسه مقادیر زیادی داده است که هنگام طراحی سیستم های بدون ناظر چالش های زیادی را پیش روی توسعه دهندگان قرار می دهد.
به عبارت دیگر سیستم های مشابه برای تولید داده های مورد نیاز به مجموعه داده های برچسب گذاری شده نیاز دارند.با این حال سیستم جدید انویدیا به داده های برچسب گذاری شده نیاز ندارد.
این پروژه برای تولید تصاویر از «شبکه عصبی عمیق مولد» (GAN) استفاده می کند. GAN از دو شبکه مجزا تشکیل می شود که یکی از آنها تصاویر را بر اساس داده های ورودی تولید کرده و دیگری واقعی بودن آنها را بررسی می کند.
هر بار که شبکه دوم مشکلی را در تصویر پیدا می کند، شبکه اول خروجی را بهبود بخشیده و با تکرار این فرایند سیستم به خودش آموزش می دهد.
یکی دیگر از قابلیت های این برنامه تبدیل تصاویر گربه سانان مختلف از قبیل گربه، پلنگ، گربه وحشی و غیره به یکدیگر است که با ظرافت خاصی صورت می گیرد.